همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

اس ام اس نامردی و خیانت

دوشنبه, ۱۷ آذر ۱۳۹۳، ۰۸:۲۷ ق.ظ


اس ام اس نامردی و خیانت


زبیم و رنج نامردی دگر دردی نمیبینم

مزن لاف مروت را که من مردی نمیبینم

منم آن چوب سرگردان به ساحل میرسم زیرا

درون موج دریاها عقب گردی نمیبینم


اس ام اس نامردی و خیانت


صد سال در بیابان آواره شوی

به از آن است که در خانه محتاج نامردان شوی


اس ام اس نامردی و خیانت


من نمی گویم مرا ای چرخ سرگردان مکن

هرچه می خواهی بکن محتاج نامردان مکن


اس ام اس نامردی و خیانت


نمیتونم ببخشمت

دور شو برو نبینمت

تیکه ای بودی از دلم

گندیدی و بریدمت


اس ام اس نامردی و خیانت


چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی

که یه بار زیر آوار نامردیش همه وجودت له شده


اس ام اس نامردی و خیانت


به نامردی نامردان قسم خوردم

که نامردی کنم در حق نامردان


اس ام اس نامردی و خیانت


آهای رفیق نامرد یه روز میشی پشیمون

پشیمونی چه سودت وقتی بمونی دلخون


اس ام اس نامردی و خیانت


زمـین گرمـم کـمته  تو که میگفـتی من سـرم

کـی مـیشه اون گلوتوبا دشنه نامردی  بدرم


اس ام اس نامردی و خیانت


ای نا رفیق

به کدامین گناه ناکرده

تازیانه می زنی بر اعتمادم

زیر پایم را زود خالی کردی

سلام پر مهرت را باور کنم

یا پاشیدن زهر نا مردیت

را خنجری از پشت در قلبم فرو رفت

پشت سرم را نگاه کردم

کسی جز تو نبود


اس ام اس نامردی و خیانت


من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی

ولی با منت و خواری پی شبنم نمیگردم

اس ام اس نامردی و خیانت

اس ام اس نامردی و خیانت

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۳/۰۹/۱۷