همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

اس زیبای فلسفی

شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۵:۵۴ ب.ظ


اس زیبای فلسفی
عکس های عاشقانه بهمن 91

روغن شتر مرغتا کنون هیچ کسی

به خاطر “بخشیدن” فقیر نشده است
حسادتِ دوست

از رقابتِ دشمن بدتر است
در زندگی اختیار بادها دست ما نیست

اما اختیار بادبان ها دست خودمان استاس زیبای فلسفی

  • محمد موسوی