همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

داستان کوتاه روز بارانی

پنجشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۰۴:۰۹ ب.ظ

داستان کوتاه روز بارانی

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟

داستان کوتاه روز بارانی
غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم و به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم

دومین روز بارانی چطور؟

پیش بینی اش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم و اس ام اس ها را خواندم و پیامک زدم

سعی می کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود

و سومین روز چطور؟ گفتی سرت درد می کند خرید اینترنتی را ترک کن و حوصله نداری سرما بخوری

چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد

و و و و چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری؟

که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه

پین های چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم از هم دورتر راه برویم

فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم تنها برو

  • محمد موسوی

خرید اینترنتی

اس ام اس