همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

اشعار زیبای شهریار

چهارشنبه, ۹ مهر ۱۳۹۳، ۰۴:۱۷ ب.ظ


اشعار زیبای شهریار


ای چشم خمارین تو و افسانه نازت

وی زلف کمندین من و شبهای درازت


اشعار زیبای شهریار


شبها منم و چشمک محزون ثریا

با اشک غم و زمزمه راز و نیازت


اشعار زیبای شهریار


بازآمدی ای شمع که با جمع نسازی

بنشین و به پروانه بده سوز و گدازت


اشعار زیبای شهریار


گنجینه رازی است به هر مویت و زان موی

هر چنبره ماری است به گنجینه رازت


اشعار زیبای شهریار


در خویش زنیم آتش و خلقی به سرآریم

باشد که ببینیم بدین شعبده بازت


اشعار زیبای شهریار


صد دشت و دمن صاف و تراز آمد و یک بار

ای جاده انصاف ندیدیم ترازت


اشعار زیبای شهریار


شهری به تو یار است و غریب این همه محروم

ای شاه به نازم دل درویش نوازت

اشعار شهریار

اشعار زیبای شهریار


  • محمد موسوی

اشعار شهریار