همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

همه چیز برای ایرانیان

داستان عکس اس ام اس فروشگاه مقاله

اشعار حافظ

دوشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۳، ۰۳:۲۹ ب.ظ


اشعار حافظ


خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است

چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است


اشعار حافظ


جانا به حاجتی که تو را هست با خدا

کآخر دمی بپرس که ما را چه حاجت است


اشعار حافظ


ای پادشاه حسن خدا را بسوختیم

آخر سؤال کن که گدا را چه حاجت است


اشعار حافظ


ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست

در حضرت کریم تمنا چه حاجت است


اشعار حافظ


محتاج قصه نیست گرت قصد خون ماست

چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است


اشعار حافظ


جام جهان نماست ضمیر منیر دوست

اظهار احتیاج خود آن جا چه حاجت است


اشعار حافظ


آن شد که بار منت ملاح بردمی

گوهر چو دست داد به دریا چه حاجت است


اشعار حافظ


ای مدعی برو که مرا با تو کار نیست

احباب حاضرند به اعدا چه حاجت است


اشعار حافظ


ای عاشق گدا چو لب روح بخش یار

می‌داندت وظیفه تقاضا چه حاجت است


اشعار حافظ


حافظ تو ختم کن که هنر خود عیان شود

با مدعی نزاع و محاکا چه حاجت است

اشعار حافظ

اشعار حافظ

  • محمد موسوی

اشعار حافظ